Kupimy-nieruchomosc.pl korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies oraz na: Politykę Prywatności.

ważne słowa, co warto wiedzieć

Ważne słowa, co warto wiedzieć przy zakupie nieruchomości

Decydując się na zakup nieruchomości pierwszy raz, pojawiają się słowa, o których być może wcale nie słyszeliśmy lub nie do końca wiemy co oznaczają. Mamy kilka terminów, z którymi warto się zapoznać. Może się wydawać, że to synonimy, jednak znaczenie nie jest jednakowe.

zadatek a zaliczka

Zadatek a zaliczka

Różnica jest bardzo znacząca, ponieważ wpłacając sprzedającemu zaliczkę, w razie niewykonania umowy, zaliczka podlega zwrotowi dla kupującego. Natomiast wpłacając zadatek, w przypadku niewykonania warunków umowy z winy sprzedającego, kupujący otrzyma podwojony zwrot zadatku, a gdy umowa nie dojdzie do skutku z winy kupującego, sprzedający zadatek może zachować.

Umowa rezerwacyjna a umowa przedwstępna

Umowa rezerwacyjna

a umowa przedwstępna

Umowa rezerwacyjna dotyczy deklaracji chęci zakupu nieruchomości, kupujący rezerwuje mieszkanie, ale w każdym momencie taką umowę można rozwiązać. Umowa przedwstępna obliguje do wywiązania się z warunków i do zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży -umowy przyrzeczonej. W obu umowach może wystąpić zadatek lub zaliczka. Umowa przedwstępna daje kupującemu również możliwość wpisania wzmianki o zawartej umowie przedwstępnej w księdze wieczystej nieruchomości (o ile jest założona).

Umowa przedwstępna a umowa przyrzeczona

Umowa przedwstępna

a umowa przyrzeczona

Umowa przedwstępna, choć jest wiążąca, nie przenosi prawa własności na kupującego. Dopiero umowa przyrzeczona jest podstawą nabycia prawa do nieruchomości. Umowa przyrzeczona jest sporządzana w formie aktu notarialnego. Akt notarialny nabycia jest niezbędny do zameldowania pod wskazanym adresem, przepisania umów z usługodawcami, czy wpisania do spółdzielni.

wspólnota, spółdzielnia, zarządca nieruchomości

Wspólnota, spółdzielnia, zarządca nieruchomości

Działania wspólnot i spółdzielni są ukierunkowane na rzecz członków tej organizacji, jednak mają różne prawa i obowiązki.

Wpisanie w poczet członków spółdzielni nie jest obowiązkowe, jest związane z opłatą wpisową, ale uprawnia do głosowania na zebraniach.  Spółdzielnia ma osobowość prawną, może zaciągać kredyty na swoje inwestycje. W spółdzielni występuje  zarząd i prezes oraz zatrudnieni są pracownicy.  Podejmowane decyzje są realizowane przez spółdzielnie. W przypadku zadłużenia spółdzielni, dług przechodzi na mieszkańców w zasobach spółdzielni.

Do wspólnoty mieszkaniowej należy każdy, kto ma prawo do danej nieruchomości. W podejmowaniu decyzji głos ma każdy członek wspólnoty.  Wspólnota mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej, nie jest podmiotem gospodarczym. Inwestycje do przeprowadzenia ustalają wszyscy mieszkańcy, w formie głosowania decydują o pracach jakie zostaną wykonane. Wspólnoty korzystają najczęściej z pomocy firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. Zlecają realizację danego przedsięwzięcia. Z reguły wspólnoty współpracują długoterminowo z jedną firmą zarządzającą nieruchomościami.

mieszkanie własnościowe a mieszkanie spółdzielczo-własnościowe

Mieszkanie własnościowe

a mieszkanie spółdzielczo-własnościowe

Mieszkanie własnościowe to pełne prawo do danej nieruchomości. Własnościowe prawo do nieruchomości oznacza, że dany lokal ma założoną księgę wieczystą, a właściciel posiada udział w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie pod budynkiem lub w gruncie osiedla.

Mieszkanie spółdzielczo -własnościowe, czyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oznacza, że mamy prawo do lokalu, natomiast budynek i grunt pod budynkiem należy do spółdzielni lub jest w użytkowaniu wieczystym bądź dzierżawie spółdzielni. Mieszkania spółdzielczo -własnościowe mogą posiadać założoną księgę wieczystą, ale nie muszą. Księgę wieczystą można utworzyć, np. na potrzeby sprzedaży bądź wpisania hipoteki na rzecz banku, w których zaciągamy kredyt.

Sprzedaż mieszkania własnościowego i spółdzielczo-własnościowego nie różni się znacząco.

prawo lokatorskie a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Prawo lokatorskie

a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu można porównać do najmu. Mamy prawo mieszkać w lokalu, jednak nie jest on nasz. Lokatorskie prawo do lokalu nie jest prawem dziedzicznym, za to jest niezbywalne oraz niepodlegające egzekucji. Prawa lokatorskiego nie można sprzedać. Możliwe jest przekształcenie prawa lokatorskiego w odrębną własność. Jest to dość długi proces, po spełnieniu kilku warunków, spółdzielnia ma 6 miesięcy na zawarcie umowy przeniesienia własności od dnia złożenia wniosku. Wykup mieszkania lokatorskiego odbywa się na preferencyjnych warunkach.

 Jak wspomnieliśmy wcześniej, mieszkania spółdzielczo-własnościowe mogą, ale nie muszą posiadać księgi wieczystej. Jednak w obu przypadkach spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem dziedziczonym, podlegającym egzekucjom oraz można je sprzedać. Mieszkania bez księgi można również zakupić na kredyt, jednak zaciągnięcie kredytu jest związane z wpisem do księgi wieczystej o zabezpieczeniu hipotecznym, dlatego kupujący będzie wymagał dokumentów ze spółdzielni do założenia księgi wieczystej.

powierzchnia użytkowa a metraż mierzony po podłodze

Powierzchnia użytkowa

a metraż mierzony po podłodze

Powierzchnia użytkowa zależy od wysokości pomieszczeń. Przy mieszkaniach ze skosami często spotyka się informację o metrach mierzonych po podłodze, co może znacznie odbiegać od powierzchni użytkowej. Pomieszczenia o wysokości od 2,20m liczymy w 100% jako powierzchnia użytkowa. Wysokość od 1,40m do 2,20m wlicza się jako 50% powierzchni użytkowej, natomiast poniżej 1,40m  nie wlicza się wcale. Pomiaru powierzchni dokonuje się od wysokości 1m.

Metraż użytkowy mieszkania a metraż z pomieszczeniami przynależnymi w KW

Metraż użytkowy mieszkania

a metraż z pomieszczeniami przynależnymi w KW

KW to skrót od Księgi Wieczystej, w branży nieruchomości jest powszechnie używany. Znaczącą różnicą jest metraż użytkowy, a metraż całkowity. W Dziale I-O KW, mamy informację o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, oznacza to sumę metrów mieszkania plus komórka lokatorska lub piwnica. Aby uzyskać informację o powierzchni samego mieszkania właściciel powinien przedstawić wypis z rejestru lokali, ewentualnie stosowny dokument wydany przez spółdzielnię. Wówczas mamy jasność jaka powierzchnia przypada na mieszkanie, a jaka na pomieszczenie przynależne. Z księgi wieczystej możemy się sporo dowiedzieć o nieruchomości, którą chcemy zakupić. Jakie informacje znajdziesz w KW dowiesz się <tutaj>.

Aneks kuchenny a kuchnia zamknięta

Aneks kuchenny

a kuchnia zamknięta

Aneks kuchenny oznacza połączenie kuchni z pokojem dziennym. Jest to jedno pomieszczenie, najczęściej duży pokój, w którym urządzono jednocześnie wyposażenie kuchenne i część wypoczynkową. Możemy się też zetknąć z określeniem wnęki kuchennej. Wnęka nie posiada okna i najczęściej też jest połączona z pokojem, choć jest to nadal pokój z kuchnią, widać tu wyraźnie podzieloną przestrzeń na strefę dzienną i kuchenną. Kuchnia zamknięta oznacza zupełnie oddzielne i niezależne pomieszczenie, oddzielna kuchnia posiada zazwyczaj okno, dlatego często określana jest mianem widnej kuchni.

pokój przechodni, pokój w amfiladzie

Pokój przechodni, pokój w amfiladzie a pokój oddzielny

Pokój przechodni to taki, przez który musimy przejść aby dostać się do następnego pomieszczenia. Pokój  przechodni sprawdza się jako pokój dzienny czy jadalnia, ale nie nadaje się na sypialnie. Pokoje w amfiladzie to ciąg pokoi przechodnich, z wejściami umieszczonymi na jednej osi. Pokoje w amfiladzie pięknie prezentują się w dużych budynkach, często spotykane są w starych domach i kamienicach,  jednak trzeba dobrze przemyśleć aranżację. Oddzielne pokoje to aktualnie najbardziej popularne formy budownictwa mieszkalnego. Oddzielne pokoje to takie, które mają niezależne wejście z korytarza bądź przedpokoju. Każdy może stanowić oddzielną sypialnię.

loggia

Loggia a balkon

Loggia jest wnęką w budynku. Dzięki „cofnięciu” elewacji loggia jest zadaszonym i osłoniętym bocznymi ścianami miejscem. Zapewnia dostęp do otwartej przestrzeni, jednocześnie zachowując prywatność. Balkon natomiast wystaje poza bryłę budynku, zabezpieczony jest zazwyczaj balustradą. Nie zawsze jest możliwość zabudowy balkonu. Jest bardziej wyeksponowany na działanie czynników zewnętrznych oraz trudniej zachować prywatność.

Przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego nie ma opłat dodatkowych za balkon, natomiast za 1m² loggii zapłacimy 50% wartości 1m² tegoż mieszkania.

Rynek pierwotny a rynek wtórny

Rynek pierwotny

a rynek wtórny

Zakup na rynku pierwotnym jest zakupem od dewelopera, co oznacza, że umowa kupna-sprzedaży zachodzi pierwszy raz na danej nieruchomości, dlatego lokal od dewelopera traktowany jest jako sprzedaż towaru i sprzedaż ta objęta jest podatkiem VAT. Zakup na rynku wtórnym oznacza, że przy danej nieruchomości była zawarta już umowa kupna-sprzedaży, dlatego ponoszone koszty przy zakupie z rynku wtórnego to opłata  PCC czyli opłata za czynności cywilno prawne. Wysokość PCC to 2% wartości nieruchomości.

Nabywca kupujący nieruchomość od dewelopera podatek VAT ma już wliczony w cenę, natomiast przy zakucie z rynku wtórnego, do ustalonej ceny należy doliczyć 2% tej sumy na pokrycie PCC.

słownictwo przy obrocie nieruchomościami

Jak widać słownictwo jakie zostanie użyte w ogłoszeniu czy umowie ma znaczenie. Przy zakupie nieruchomości należy czytać dokładnie każdy dokument, rozważyć czy na pewno wiemy o czym jest mowa, a w razie wątpliwości sprawdzić użytą terminologię.

«
»