Kupimy-nieruchomosc.pl korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies oraz na: Politykę Prywatności.

Opłaty związane z zakupem i zbyciem nieruchomości

Opłaty związane z zakupem i zbyciem nieruchomości

Pierwsza wartość jaka przykuwa uwagę przy sprzedaży i zakupie nieruchomości to cena. Rzeczywiście jest to największa kwota jaka towarzyszy w procesie kupna / sprzedaży, ale nie jedyna. Zarówno sprzedający jak i kupujący będą obciążeni dodatkowymi kosztami związanymi ściśle z podpisaniem przyrzeczonej umowy kupna-sprzedaży.

opłaty przy sprzedaży mieszkania

SPRZEDAŻ

Sprzedający przed przystąpieniem do aktu notarialnego, ma obowiązek przedłożenia dokumentów, które trzeba uzyskać z różnych instytucji, a wydanie owych dokumentów zazwyczaj jest odpłatne.

Zaświadczenie o braku osób zameldowanych – wniosek składa się w Urzędzie Miasta / Gminy, wraz  z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Zaświadczenie o braku zaległości względem spółdzielni – wydawane na potrzebę zbycia nieruchomości z reguły to bezpłatny dokument jednak, niektóre spółdzielnie mogą zażyczyć sobie za przygotowanie takiego dokumentu nawet kilkadziesiąt złotych.

Zaświadczenie ze spółdzielni do założenia księgi wieczystej – w przypadku mieszkań bez księgi wieczystej takie zaświadczenie będzie wymagane, w zależności od spółdzielni może nie być odpłatne, ale może kosztować nawet około 100zł.

Wypis z rejestru gruntów, kartoteki lokali – nie zawsze jest wymagany, ale dość często, koszt w okolicy 100zł.

Zaświadczenie czy nieruchomość jest objęta uchwałą wyznaczającą obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany – wniosek składa się w Urzędzie Miasta / Gminy, wraz  z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Przy sprzedaży może wystąpić konieczność dostarczenia również innych dokumentów, które mogą być płatne. Jakie dokumenty mogą być wymagane dowiesz się <tutaj>.

Podatek od zbycia nieruchomości – podatek od osób fizycznych wynosi 19% od dochodu. Czyli od różnicy ceny sprzedaży i ceny nabycia. Pamiętaj, że można odliczyć część kosztów, np. remont, prowizję biura nieruchomości, etc. Jest możliwość zwolnienia z podatku od sprzedaży – jeżeli prawo do nieruchomości nabyliśmy co najmniej 5 lat wcześniej, podatek nie obowiązuje. Jest też inna możliwość – jeśli środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe, np.: zakup innej nieruchomości, remont, spłacenie zadłużenia hipotecznego. Na wykorzystanie środków ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe mamy 2 lata od daty zbycia nieruchomości. Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości dotyczy tylko osób fizycznych, firmy zapłacą podatek nawet po 5 latach podatkowych. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, sprzedaż firmowego lokalu czy garażu opodatkowana jest z kolei 10% podatkiem dochodowym. Natomiast przy sprzedaży nieruchomości wycofanych z działalności gospodarczej obowiązuje zwolnienie – o ile sprzedaż ma miejsce po 6 latach od wycofania.

opłaty związane z zakupem nieruchomości

ZAKUP

Taksa notarialna – koszty notarialne zazwyczaj ponosi kupujący, dlatego to kupujący jest uprawniony do wyboru notariusza. Istnieje możliwość podziału kosztu taksy na obie strony czy nawet obciążenia sprzedającego, jednak musi to być ustalone i poświadczone miedzy stronami umową pisemną. Taksa notarialna zależy od wartości nieruchomości. W przypadku mieszkań (wartość transakcji od 60 001zł do 1 000 000zł) maksymalna wysokość taksy wynosi 1010zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000zł. Każda transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości musi być w formie aktu notarialnego. Taksę notarialną można negocjować.

PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych, płatne przy akcie notarialnym , to 2% od wartości nieruchomości.

Opłata za wypisy aktu notarialnego – notariusz wysyła wypis aktu do takich instytucji jak spółdzielnia, sąd wieczystoksięgowy, urząd miasta, opłata za wypisy to około 6zł za stronę. Wypis ma taką samą moc prawną i taką samą treść co oryginał.

Opłata za wpis własności w księdze wieczystej – można samemu złożyć wniosek do sądu o wpis własności, jednak częstą praktyką jest złożenie wniosku przez notariusza. Opłata 200zł jest stała, bez względu na typ własności oraz wartość nieruchomości.

Opłata za wpis do księgi wieczystej hipoteki zwykłej – dotyczy tylko zakupu na kredyt, koszt stały 200 zł.

Opłata za założenie księgi wieczystej – jeśli mieszkanie nie posiada księgi wieczystej, a zakup jest kredytowany, konieczne będzie jej założenie. Składając wniosek o założenie księgi należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł. Do założenie księgi potrzebne też będą dokumenty geodezyjne – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, koszt 150zł.

Posiłkując się kredytem hipotecznym kupujący poniesie dodatkowe koszty związane z przyznaniem kredytu, np. operat (wycena nieruchomości) koszt w granicach 500-100zł, prowizja banku za udzielenie kredytu (koszt indywidualny w zależności od banku), ubezpieczenie.

Koszt pośrednika – korzystając z usług pośrednika, nie ma sztywnych zasad kto płaci prowizję, może to być w całości koszt sprzedającego, w całości kupującego lub podzielony na obie strony. Wynagrodzenie pośrednika też jest indywidualne, niektórzy agenci mają ustaloną kwotę, inni zaś procent od wartości nieruchomości.  

Wydawać by się mogło, że sprzedający ponosi mniej kosztów dodatkowych. Nie do końca to prawda. Sprzedawca musi przygotować mieszkanie na sprzedaż, co też generuje koszty. Można o tym poczytać <tutaj >.

koszt utrzymania nieruchomości

Koszty utrzymania do czasu zdania mieszkania

Czynsz za miesiąc, w którym zostanie podpisana umowa przyrzeczona – zazwyczaj jeśli do sprzedaży dochodzi na początku miesiąca, czynsz zostaje do opłacenia kupującemu, jeśli transakcja jest na koniec miesiąca, czynsz opłaca sprzedający, jednak nie jest to regułą i pozostaje kwestią do ustalenia.

Zużycie mediów (ogrzewanie, woda), rozliczane jest przez spółdzielnie raz lub dwa razy w roku, dlatego w akcie  notarialnym występuje zapis o wzajemnych rozliczeniach stron miedzy sobą. Data przekazania lokalu wskazuje termin, do którego koszty ponosi sprzedający. Jeśli wystąpi nadpłata z zaliczek na zużycie mediów, kupujący winien zwrócić ją sprzedającemu.

«
»